Welke regelgeving bestaat er om duurzaamheid te verbeteren?

De CAFE-norm
Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en er is een wereldwijde aanpak nodig. Daarom hebben veel landen samen afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen in het klimaatakkoord Parijs in 2015.

Om de afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs 2015 uit te voeren en te handhaven wordt voor de automotive de CAFE-norm toegepast. CAFE staat voor "Corporate Average Fuel Economy" en het verplicht de autofabrikanten oftewel Original Equipment Manufacturer (OEM) hoe efficiënt hun motoren moeten draaien, oftewel hoe hoog de gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer mag zijn. Deze norm wordt opgelegd aan de autofabrikanten: de gemiddelde uitstoot van alle personenauto's die ze in de EU verkopen en dus registreren mag niet hoger liggen dan de CAFE-norm. 
De uitstoot per auto wordt uitgedrukt in, de hoeveel gram CO2 die gemiddeld per kilometer wordt uitgestoten. De CAFE norm voor Europa vanaf 2020 is 95 gr CO2 uitstoot per kilometer. Voor alles wat gemiddeld meer wordt uitgestoten aan CO2 gelden hoge Europese boete. In de tabel hieronder zie je de boetes per merk, wanneer zij op dezelfde manier zouden produceren als in 2018.

Bij overschrijding van de grenswaarden krijgen fabrikanten hoge financie¨le boetes opgelegd.

De boetes in het overzicht hieronder zijn in miljarden euro's en gelden vanaf 2021. Dat verklaard waarom er vanaf 2020, door autofabrikanten, extra hard wordt gewerkt om hun wagenpark nog verder te elektrificeren of te vergroenen. 

1 januari 2020 – Nieuwe regelgeving in Europa De Europese Commissie heeft gestemd voor een verlaging vanaf 2020 van de grenswaarde van de CAFE, dat wil zeggen de gemiddelde CO2-uitstoot, uitgedrukt in gram per kilometer, van nieuw verkochte voertuigen in Europa per jaar en per fabrikant, van 130 naar 95 g/km voor personenvoertuigen. Voor bedrijfswagens is de grenswaarde verlaagd naar 147 g/km.De grenswaarden worden in 2025 opnieuw
verlaagd en in 2030.