Elektrische auto duurzaam: welke regelgeving bestaat er om duurzaamheid te verbeteren?

Elektrische auto duurzaam? Een vraag die wij regelmatig krijgen. Gelukkig zijn er regelgevingen om de duurzaamheid te waarborgen en verbeteren. In dit artikel vertellen we je meer over de duurzaamheid van een elektrische auto.

De CAFE-norm

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en er is een wereldwijde aanpak nodig. Daarom hebben veel landen samen afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen in het klimaatakkoord Parijs in 2015.

Om de afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs 2015 uit te voeren en te handhaven wordt voor de automotive de CAFE-norm toegepast. CAFE staat voor "Corporate Average Fuel Economy" en het verplicht de autofabrikanten oftewel Original Equipment Manufacturer (OEM) hoe efficiënt hun motoren moeten draaien, oftewel hoe hoog de gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer mag zijn. Deze norm wordt opgelegd aan de autofabrikanten: de gemiddelde uitstoot van alle personenauto's die ze in de EU verkopen en dus registreren mag niet hoger liggen dan de CAFE-norm. 
Elektrische auto duurzaam: uitstoot per auto

De uitstoot per auto wordt uitgedrukt in, de hoeveel gram CO2 die gemiddeld per kilometer wordt uitgestoten. De CAFE norm voor Europa vanaf 2020 is 95 gr CO2 uitstoot per kilometer. Voor alles wat gemiddeld meer wordt uitgestoten aan CO2 gelden hoge Europese boete.De CO2 uitstoot van een elektrische auto is over zijn hele leven gemiddeld 60% lager dan een auto die op brandstof rijdt. Er zijn verschillende factoren die de totale CO2 uitstoot bepalen. Gebruik je bijvoorbeeld zonnepanelen om je auto op te laden? Dan valt de uitstoot van je elektrische auto lager uit.

Boetes per fabrikant

In de tabel hieronder zie je de boetes per merk, wanneer zij op dezelfde manier zouden produceren als in 2018. Bij overschrijding van de grenswaarden krijgen fabrikanten hoge financiële boetes opgelegd. De boetes in het overzicht hieronder zijn in miljarden euro's en gelden vanaf 2021. Dat verklaard waarom er vanaf 2020, door autofabrikanten, extra hard wordt gewerkt om hun wagenpark nog verder te elektrificeren of te vergroenen.


Elektrische auto duurzaam: minder fijnstof

Als jij een benzineauto rijdt die nog goed is, is het voor het milieu beter om te wisselen met een elektrische auto. Als steeds meer mensen een elektrische auto rijden, wordt het totaal aantal auto's zuiniger en schoner.
 

1 januari 2020 – Nieuwe regelgeving in Europa

De Europese Commissie heeft gestemd voor een verlaging vanaf 2020 van de grenswaarde van de CAFE, dat wil zeggen de gemiddelde CO2-uitstoot, uitgedrukt in gram per kilometer, van nieuw verkochte voertuigen in Europa per jaar en per fabrikant, van 130 naar 95 g/km voor personenvoertuigen. Voor bedrijfswagens is de grenswaarde verlaagd naar 147 g/km.De grenswaarden worden in 2025 opnieuw
verlaagd en in 2030.

Al met al is een elektrische auto duurzaam.