wegenbelasting elektrische auto

Wegenbelasting in Nederland voor elektrische personen voertuigen en bedrijfswagens

De overgang naar elektrisch rijden in Nederland is een belangrijk onderdeel van het nationale beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen om deze transitie te stimuleren is het aanpassen van de wegenbelasting (officieel Motorrijtuigenbelasting, MRB) voor elektrische voertuigen (EV's). In dit artikel bespreken we de wegenbelasting voor elektrische personenvoertuigen en bedrijfswagens, inclusief recente ontwikkelingen uit de factsheet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van mei 2024.
Neem contact op

Huidige regeling voor personenauto's

In 2024 is de wegenbelasting voor volledig elektrische personenauto's in Nederland nog steeds volledig vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt voor alle volledig elektrische personenauto's, ongeacht hun gewicht of prijsklasse. De vrijstelling is een voortzetting van de inspanningen van de overheid om de adoptie van emissievrije voertuigen te bevorderen. Dit betekent dat bezitters van elektrische personenauto's geen jaarlijkse MRB betalen, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert in vergelijking met auto's met verbrandingsmotoren.


Huidige regeling voor bedrijfswagens

Voor elektrische bedrijfswagens (lichte bedrijfsvoertuigen) gelden vergelijkbare voordelen. Deze voertuigen zijn ook vrijgesteld van de wegenbelasting tot en met 2024. Deze maatregel is bedoeld om bedrijven te stimuleren hun wagenpark te verduurzamen door over te stappen op elektrische bedrijfswagens, wat niet alleen goed is voor het milieu maar ook kan bijdragen aan lagere operationele kosten op lange termijn.

Toekomstige veranderingen

Volgens de factsheet van de RVO van mei 2024 zullen er vanaf 2025 enkele wijzigingen plaatsvinden in de wegenbelasting voor elektrische voertuigen. De belangrijkste punten zijn als volgt:

1. Geleidelijke Herinvoering van MRB: Vanaf 2025 zal de volledige vrijstelling van de wegenbelasting voor elektrische personenauto's en lichte bedrijfswagens geleidelijk worden afgebouwd. Dit betekent dat bezitters van deze voertuigen vanaf dat jaar een gereduceerd tarief zullen gaan betalen. Het exacte tarief en de afbouwperiode worden nog nader bepaald door de overheid, maar het doel is om tegen 2030 een volledig geïntegreerd belastingstelsel te hebben waarin ook elektrische voertuigen een bijdrage leveren. 
2. Overige Stimulansen: Ondanks de afbouw van de belastingvrijstellingen, zullen er naar verwachting aanvullende stimuleringsmaatregelen worden geïntroduceerd om de overgang naar elektrische voertuigen te blijven ondersteunen. Denk hierbij aan subsidies voor de aanschaf van elektrische voertuigen en investeringen in de laadinfrastructuur. 

Conclusie

Nederland blijft zich inzetten voor een duurzame mobiliteitstransitie. De huidige vrijstelling van de wegenbelasting voor elektrische personenauto's en bedrijfswagens is een krachtige stimulans gebleken voor de adoptie van elektrische voertuigen. Echter, met de geleidelijke herinvoering van de wegenbelasting streeft de overheid naar een eerlijker en duurzamer systeem voor alle weggebruikers. Blijven informeren over de wijzigingen en voordelen is essentieel om zowel particulieren als bedrijven te ondersteunen bij hun overstap naar elektrisch rijden.

Voor meer gedetailleerde informatie en specifieke cijfers, kan men de factsheet van de RVO van mei 2024 raadplegen. Deze factsheet biedt uitgebreide inzichten in de beleidsvoornemens en de verwachte impact op de wegenbelasting voor elektrische voertuigen in Nederland.


De EV App

De EV App is een handige infotool met meer fiscale informatie, waaronder elektrische auto wegenbelasting voor elektrische auto's en subsidies. Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen EV? Download dan De EV App via de App store of Play store. Of ga direct naar de webversie.

elektrische auto wegenbelasting


Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved