Wat is investeringsaftrek bedrijfswagens?

Investeringsaftrek bedrijfswagens: als je als ondernemer een nieuwe bedrijfswagen aanschaft kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Ondernemers die investeren in hun bedrijf ontvangen een tegemoetkoming, namelijk de investeringsaftrek. Deze aftrek zorgt voor een lagere winst en daardoor betaal je minder belasting. De basisaftrekpost van de investeringsaftrek is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een andere investeringsaftrek is de Milieu-investeringsaftrek (MIA), deze regeling is een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de MIA-regeling wil de overheid de investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen bevorderen. Ondernemers krijgen zo de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. Daarnaast is er een Energie-investeringsaftrek (EIA) en een versnelde afschrijving. In De EV App lees je meer over de investeringsaftrek van bedrijfswagens. Download hier direct de app. De verkoop van elektrische bestelauto's nam in februari met 180 procent toe ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Eind 2020 nam de verkoop van elektrische bestelauto's al een vlucht, mede dankzij het stijgende aantal online (corona)aankopen. Zo zijn er in november en december 2020 evenveel elektrische bestelauto's verkocht als in de eerste drie kwartalen van dat jaar. November is tot op heden een recordmaand met 376 verkochte exemplaren. In februari 2021 steeg de verkoop van elektrische bestelauto's met 180 procent naar 216 exemplaren ten opzichte van 75 exemplaren in dezelfde maand vorig jaar. Dat de verkoop van elektrische bestelauto's zo hard stijgt, komt tevens doordat het aanbod zienderogen toeneemt.

Investeringsaftrek bedrijfswagens: KIA-regeling

De KIA-regeling is een fiscaal voordeel voor ondernemers die in bedrijfsmiddelen investeren. De KIA-regeling geldt alleen voor bestelauto's. Deze regeling geldt voor zowel financial lease als koop. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en de hoogte ervan is maximaal 28%.De KIA-regeling is zowel van toepassing op de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting, hierdoor kunnen alle ondernemers gebruik maken van deze regeling. Daarom geldt deze regeling voor eenmanszaken, vof's, zzp'ers en maatschappen, maar ook voor B.V.'s en N.V.'s.  

Investeringsaftrek bedrijfswagens: MIA-regeling

Met de MIA-regeling wil de overheid ondernemers stimuleren om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voor volledig elektrische bedrijfswagens kan een ondernemer 36% MIA subsidie vorderen tot een maximale aanschafwaarde van €75.000. Deze aftrek toegekend naast de gewone investeringsaftrek. De MIA-regeling is van toepassing op een ondernemer die investeert in een ongebruikte, nieuwe bestelauto die aan de eisen van de milieulijst voldoen. Hierdoor kunnen zowel zzp'ers, eenmanszaken, vof's als B.V.'s en N.V.'s gebruik maken van deze regeling. Door verschil in belastingtarieven zit er verschil in de netto-voordeel van elke ondernemer. Om in aanmerking te komen voor de MIA-regeling, moet de betreffende auto voorkomen op de zgn. milieulijst van RVO.  

Investeringsaftrek bedrijfswagens: EIA-regeling

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is ook een fiscale aftrekregeling. Deze regeling biedt een voordeel aan ondernemers die investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen. Het doel van deze regeling is ondernemers te stimuleren om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De EIA-regeling is voor ondernemers die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen. Zij krijgen 45% extra aftrek op de betreffende investering.  

Investeringsaftrek bedrijfswagens: versnelde afschrijving

Deze afschrijving (maximaal 75% van het investeringsbedrag tot €16.000 totaal) kan aangegeven worden bij de belasting van het investeringsjaar. Het voordeel is dat er een rentevoordeel is, omdat de eerdere afschrijving leidt tot belastingvermindering in een eerder jaar dan wanneer regulier wordt afgeschreven. 

Hoe bereken ik mijn fiscale voordelen?

Om te zorgen dat je een duidelijk beeld hebt bij welk product je welk fiscaal voordeel mag nuttigen heeft Volkswagen Bedrijfswagens een handig stroomschema gemaakt. Tip! Gebruik de Webversie van De EV App.


Investeringsaftrek bedrijfswagens
Neem contact op
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved