Omschrijving inhoud en doel EV lesmateriaal

Elektrisch Vervoer (EV) is volop in beweging en over thema’s bestaat in de maatschappij, het bedrijfsleven én de onderwijswereld nog te weinig kennis. En de kennis die er is, is vaak onvolledig en verouderd.

Daardoor dreigt een achterstand te ontstaan bij scholieren, waardoor hun kennis en inzicht niet meer aansluit op de praktijk wanneer zij aan het werk gaan. Mobiliteit zal er over tien jaar heel anders uitzien dan nu en de transitie naar emissieloze voertuigen gaat veel sneller dan veel mensen denken.

Dus op de hoogte zijn van wat er speelt, hoe dat werkt en waarom dit zo is, is eigenlijk het minimale. Dit lesmateriaal speelt daarop in en bespreekt dit alles in beknopte en begrijpelijke taal, waar mogelijk ondersteund door illustraties en de laatste cijfers.

De zes thema’s bevatten alle facetten die van belang zijn voor toekomstige mobiliteit, waarbij auto’s met een verbrandingsmotor uitgefaseerd worden voor emissieloze alternatieven (accu- en waterstof-elektrische auto’s).

Alle thema’s sluiten af met links voor meer verdiepende informatie en met minimaal een zestal opdrachten voor leerlingen. 

Download alle thema's
Veelgestelde vragen
Hoe is het EV lesmateriaal te gebruiken?
De zes thema’s zijn modulair ingedeeld. De beschreven volgorde is de meest logische chronologische werkwijze, onder meer omdat veel algemene zaken en basale uitleg in de eerste twee thema’s aan de orde komt en de meer technische vanaf het derde thema. Maar uiteraard kan hiervan worden afgeweken.

Het lesmateriaal is beschikbaar als Powerpoint en als PDF. De Powerpoint-bestanden kunnen door docenten worden gebruikt - zowel als klassikale presentatie of als zelfstudiemateriaal en opdrachten voor leerlingen. Het EV lesmateriaal kan geheel naar eigen wens worden aangepast. Zo bevatten de pagina’s soms redelijk wat tekst, wat natuurlijk tijdens een klassikale voordracht uit de presentatie kan worden gehaald (en bijvoorbeeld in de notities worden verwerkt). Ook kunnen er makkelijk extra pagina’s, voorbeelden en illustraties aan worden toegevoegd.

Ieder thema begint met een foto van een recente auto, waarbij via pijlen belangrijke onderwerpen beschreven worden, die in het thema aan bod komen. Deze opzet is bewust gekozen om de aandacht van leerlingen te trekken met aantrekkelijke of bijzondere auto’s en van daaruit het onderwerp in te duiken, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun belevingswereld.

Docenten kunnen het lesmateriaal als basis gebruiken door een selectie van pagina’s te maken en deze waar nodig of wenselijk aan te vullen. Ook kunnen zij het lesmateriaal digitaal beschikbaar stellen aan studenten zodat zij zichzelf kunnen inlezen, al dan niet aangevuld met online en offline bronnen. Ieder thema bevat een aantal vragen en opdrachten die direct betrekking hebben op het behandelde onderwerp. Zo kan getoetst worden of leerlingen de stof begrijpen en worden ze actief aan het denken gezet. 
Is het lesmateriaal ècht gratis?
Ja, echt. Geen addertjes onder het gras. Het lesmateriaal is ontwikkeld namens het Ministerie van I&W speciaal voor MBO-opleidingen. Docenten kunnen dit materiaal gebruiken voor hun plenaire lessen, maar ook als informatiebundel voor leerlingen. Ook andere scholen mogen het materiaal gebruiken. Het lesmateriaal is actueel en schrijft de stand van zaken vanaf 2022/2023.
Blijft het lesmateriaal actueel?
Het huidige lesmateriaal is in 2022 ontwikkeld en recent nog van een update voorzien. Voor januari 2023 staat nog een update gepland over nieuwe fiscale maatregelen. Het lesmateriaal bevat de laatste stand van zaken, ook op het gebied van techniek en toekomstige ontwikkelingen. Het is mogelijk om een email te ontvangen zodra er weer een nieuwe versie van het lesmateriaal online gezet wordt.
Voor wie is dit lesmateriaal bedoeld?
Het lesmateriaal is bedoeld voor docenten als basis voor hun lessen aan studenten. Hierin werd nog niet echt voorzien en het materiaal dat er was, was sterk verouderd (mede omdat de ontwikkelingen zo snel gaan). Veel MBO-studenten leren vooral over de wereld van vroeger, waar brandstofmotoren de norm waren. Maar de ontwikkeling gaat razendsnel, waardoor studenten na hun studie al een kennisachterstand hebben. Voorbeeld: van alle nieuwe auto’s in 2022 had 35% een stekker en was bijna tweederde een automaat. Binnen tien jaar zullen nieuwe auto’s allemaal elektrisch/emissieloos zijn.
Is het lesmateriaal ook geschikt voor niet-MBO-scholen?
Ja, maar het uitgangspunt was de MBO-student. Daardoor was het onze doelstelling om enerzijds heel compleet te zijn en alle basiskennis en technieken te bespreken, maar anderzijds om natuurkundige en scheikundige zaken ook zonder voorkennis begrijpelijk te houden en niet te veel de diepte in te gaan. Het lesmateriaal is, met wat aanpassingen, ook te gebruiken voor middelbare scholen, basisscholen en HBO’s (hoewel het daar dus niet voor ontwikkeld is). Ook kan het gebruikt worden voor spreekbeurten en presentaties.
Ik zou meer willen weten over het (inzetten van het) lesmateriaal via een webinar, workshop of gastcollege
Dat is allemaal mogelijk - neem contact op voor meer informatie of geef bij het downloaden van het lesmateriaal aan dat u geïnteresseerd bent in een webinar. Via een inspiratiesessie kunnen docenten in vogelvlucht kennismaken met de toekomst van mobiliteit en alles wat daarbij komt kijken. Tijdens een webinar of live sessie wordt uit de doeken gedaan waarom dit onderwerp zo belangrijk is en op welke manieren het lesmateriaal kan worden ingezet. Deze sessie begint met de stand van zaken en de belangrijkste trends en gaat vervolgens beknopt in op de inhoud van de zes thema’s en de mogelijkheden van het lesmateriaal. Uiteraard is er nadien uitgebreid de tijd voor vragen.
Ik ben op zoek naar meer le(e)smateriaal
Er zijn diverse boeken die meer diepgang en informatie bieden en daardoor goed als aanvulling kunnen worden gebruikt. Deze boeken zijn zowel als ebook en als paperback beschikbaar op lees.nl
 • Alles over elektrische auto's van A tot Z alles over elektrische auto’s
 • Elektrisch rijden - ja of nee? beknopte versie bedoeld voor twijfelaars en sceptici, bevat een uitgebreid hoofdstuk over feiten en fabels
 • Een objectieve kijk op waterstof waterstof voor mobiliteit en de energietransitie
 • Zelfrijdende auto's verdwijnt het stuur ooit uit de auto?
 • Donkerluwte over de uitdagingen van fossiel naar duurzaam
Ik heb feedback op of suggesties voor het lesmateriaal
Dat is van harte welkom via het contactforumulier.
 • Ontvang direct gratis
  het EV lesmateriaal
 • Ontvang updates zodra er
  nieuwe wijzigingen zijn
 • Schrijf je gratis in
  voor een inspiratie webinar
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Betrokken partijen
Copyrights © 2022 All Rights Reserved