Uitstoot elektrische auto: hoeveel stikstof en fijnstof stoot een elektrische auto uit in vergelijking met een benzineauto?

Elektrisch rijden vervuilt de lucht veel minder dan een brandstofauto. Een elektrische auto heeft geen uitlaat waar stikstof en fijnstof uitkomt. Tijdens het maken van elektriciteit in energiecentrales komt ook stikstof vrij, maar deze wordt via de schoorsteen hoog in de lucht geblazen. Een uitlaat in een auto die op fossiele brandstof rijdt, zit dicht bij de grond. En dus dicht bij de plek waar mensen, dieren en planten leven. Daardoor zijn de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen en de natuur groter.


  uitstoot elektrische auto

Bij het verbranden van brandstof in de motor van auto’s die op fossiele brandstof rijden, komt stikstof vrij. Dat gebeurt in de vorm van stikstofdioxide. Bij elektrische auto’s gebeurt dat niet. Bij het rijden op benzine komt per kilometer 21 gram stikstofdioxide in de lucht. Bij het rijden op diesel is dat 365 gram per kilometer. Ook nieuwe auto’s die op diesel rijden, stoten meer stikstofdioxide uit dan elektrische auto’s, en ook meer dan auto’s die op benzine rijden. Stikstofdioxide wordt soms afgekort tot NOx. Het bestaat uit zuurstof en stikstof en is slecht voor de gezondheid.

Bovendien zorgt het ook voor verzuring en bemesting van de bodem. Daardoor verdwijnen planten en bomen die van arme grond houden. Uiteindelijk verdwijnen dan ook de insecten- en vogelsoorten die van die planten en bomen leven. Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes van verschillende soorten stoffen. Het is slecht voor de gezondheid. Zit er veel fijnstof in de lucht, dan moeten mensen vaker hoesten en zijn ze kortademig. Fijnstof komt vrij bij de verbranding in de motor van auto’s die op benzine en diesel rijden. Dat gebeurt in de vorm van roet. Daarnaast komt er ook fijnstof in de lucht door de slijtage van banden en remmen. Die fijnstof is minder schadelijk dan het fijnstof dat ontstaat tijdens het verbranden van de brandstof. Dat komt omdat het grote deeltjes zijn en die komen minder diep in je longen. Elektrische auto’s hebben een elektromotor. Bij het gebruik van een elektromotor komt geen fijnstof vrij. Bij elektrische auto’s komt alleen fijnstof vrij door het slijten van banden en remmen. Een elektrische auto remt daarnaast voornamelijk op zijn motor. Zo maakt hij extra energie en slijten de banden en remmen minder snel. Daarom komt er minder fijnstof vrij door slijtage dan bij een auto die op benzine of diesel rijdt. Bij een benzineauto is 23 procent van alle fijnstof die vrijkomt tijdens het rijden afkomstig van het slijten van remmen en banden. De rest van het fijnstof dat de lucht ingaat komt uit de motor.

Alles bij elkaar komt het erop neer dat tijdens het rijden van een elektrische auto het minste fijnstof vrijkomt. 28 procent minder dan bij een benzineauto en 41 procent minder dan bij een dieselauto.  


Bronnen: Nederland Elektrisch, Veelgestelde vragen en antwoorden, https://nederlandelektrisch.nl/elektrische-auto-wiki/veelgestelde-vragen
Milieu Centraal, Zuinige auto kopen, https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/auto-op-diesel-benzine-of-gas/zuinige-auto-kopen/#milieu-impact-auto-vooral-door-gebruik  
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...
De EV App De EV App is een onafhankelijke infotool waar u eenvoudig en snel de informatie vindt die u zoekt, zonder eindeloos het internet te hoeven afstruinen. De EV App brengt u in contact met de juiste fora en betrouwbare nieuwsplatforms.
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved