Uitstoot elektrische auto: hoeveel stikstof en fijnstof stoot een elektrische auto uit in vergelijking met een benzineauto?

Elektrisch rijden vervuilt de lucht een stuk minder dan een benzineauto. Een elektrische auto heeft namelijk geen uitlaat waar stikstof en fijnstof uitkomt. Tijdens het maken van elektriciteit in energiecentrales komt ook stikstof vrij, maar deze wordt via de schoorsteen hoog in de lucht geblazen. Een uitlaat in een auto die op benzine rijdt, zit dicht bij de grond. En dus dicht bij de plek waar mensen, dieren en planten leven. Daardoor zijn de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen en de natuur groter. In dit artikel vertellen we meer over de uitstoot elektrische auto.


  uitstoot elektrische auto

Uitstoot elektrische auto: gevolgen stikstof

Bij het verbranden van brandstof in de motor van auto’s die op benzine en diesel rijden, komt stikstof vrij. Dat gebeurt in de vorm van stikstofdioxide. Bij elektrische auto’s gebeurt dat niet. Bij het rijden op benzine komt per kilometer 21 gram stikstofdioxide in de lucht. Bij het rijden op diesel is dat 365 gram per kilometer. Ook nieuwe auto’s die op diesel rijden, stoten meer stikstofdioxide uit dan elektrische auto’s, en ook meer dan auto’s die op benzine rijden. Stikstofdioxide wordt soms afgekort tot NOx. Het bestaat uit zuurstof en stikstof en is slecht voor de gezondheid. Bovendien zorgt het ook voor verzuring en bemesting van de bodem. Daardoor verdwijnen planten en bomen die van arme grond houden. Uiteindelijk verdwijnen dan ook de insecten- en vogelsoorten die van die planten en bomen leven.

Uitstoot elektrische auto vs uitstoot auto met verbrandingsmotor

Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes van verschillende soorten stoffen. Het is slecht voor de gezondheid. Zit er veel fijnstof in de lucht, dan moeten mensen vaker hoesten en zijn ze kortademig. Fijnstof komt vrij bij de verbranding in de motor van auto’s die op benzine en diesel rijden. Dat gebeurt in de vorm van roet. Daarnaast komt er ook fijnstof in de lucht door de slijtage van banden en remmen. Die fijnstof is minder schadelijk dan het fijnstof dat ontstaat tijdens het verbranden van de brandstof. Dat komt omdat het grote deeltjes zijn en die komen minder diep in je longen. Elektrische auto’s hebben een elektromotor. Bij het gebruik van een elektromotor komt geen fijnstof vrij. Bij elektrische auto’s komt alleen fijnstof vrij door het slijten van banden en remmen. Een elektrische auto remt bovendien op zijn motor. Zo maakt hij extra energie en slijten de banden en remmen minder snel. Daarom komt er minder fijnstof vrij door slijtage dan bij een auto die op benzine of diesel rijdt.

Uitstoot elektrische auto: minste fijnstof

De nieuwere dieselmotoren hebben goede roetfilters. Die vangen het fijnstof op. Maar 6 procent van het totale fijnstof van deze dieselauto’s komt uit de motor. Dat is minder dan bij auto’s die op benzine rijden. Bij een benzine auto is 23 procent van alle fijnstof die vrijkomt tijdens het rijden afkomstig van het slijten van remmen en banden. De rest van het fijnstof dat de lucht ingaat komt uit de motor. Alles bij elkaar komt het erop neer dat tijdens het rijden van een elektrische auto het minste fijnstof vrijkomt. Maar liefst 28 procent minder dan bij een benzineauto en 41 procent minder dan bij een dieselauto. Je kan dus wel stellen dat de uitstoot elektrische auto van stikstof en fijnstof aanzienlijk minder is.

Bronnen:

Nederland Elektrisch, Veelgestelde vragen en antwoorden, https://nederlandelektrisch.nl/elektrische-auto-wiki/veelgestelde-vragenMilieu Centraal, Zuinige auto kopen, https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/auto-op-diesel-benzine-of-gas/zuinige-auto-kopen/#milieu-impact-auto-vooral-door-gebruik