Elektrische auto milieu: een elektrische auto rijdt op kolenstroom, dat is toch helemaal niet goed voor het klimaat?

Elektrische auto milieu: misschien heb je hier een hoop vragen over. Is een elektrische auto wel zo goed voor het milieu als wordt gezegd? Ook als je grijze elektriciteit gebruikt is elektrisch rijden het groenst. Zelfs een grote elektrische auto die met de huidige Nederlandse stroom geladen wordt, laat per kilometer de helft minder CO2 in de lucht komen dan een auto met een kleine benzinemotor. Bovendien wordt in Nederland steeds meer groene elektriciteit gemaakt.

In het Klimaatakkoord staan afspraken tussen de regering, bedrijven en andere organisaties. Ze willen dat er minder vervuilende stoffen die slecht voor het klimaat zijn in de lucht komen. Een van de doelen is dat 75 procent van onze elektriciteit in 2030 met zon en wind wordt gemaakt. Met de jaren wordt rijden met elektrische auto’s daardoor steeds beter voor het klimaat.


  elektrische auto milieu  

Elektrische auto milieu: uitstoot CO2

Milieu Centraal geeft Nederlanders tips en informatie over goed omgaan met het milieu. De organisatie heeft uitgerekend hoeveel CO2 er tijdens het rijden van elektrische auto’s en benzineauto’s in de lucht komt. Zij geven een goede indicatie over de uitstoot in het gehele proces van elektrische auto milieu. Hiervoor gebruiken ze de ‘well to wheel-methode’. Bij deze manier van rekenen wordt alle CO2 die vrijkomt bij het maken van de brandstof en bij het rijden van de auto bij elkaar opgeteld. Dus vanaf het moment waarop de brandstof uit de grond gehaald wordt tot en met het gebruik van de brandstof bij het rijden van de auto’s. De CO2 die bij verbranding vrijkomt, verschilt per brandstof (benzine en diesel). Ook maakt het uit hoe je de brandstof verbrandt. Hoeveel kilogram CO2 vrijkomt bij het verbranden van een liter brandstof noem je een CO2-emissiefactor. De CO2-emissiefactor van een auto met een kleine benzinemotor is 2,81 kilogram CO2 per liter gebruikte benzine. Dit berekende Milieu Centraal met behulp van informatie over de energie-inhoud 1 en koolstofinhoud 2 van brandstoffen. Ook de CO2 die vrijkomt bij het maken van brandstof werd meegeteld.

Elektrische auto milieu: CO2-emissiefactor

De CO2-emissiefactor voor elektriciteit is 0,475 kilogram CO2 per kilowattuur. Hierin is de CO2 die vrijkomt bij het maken van grijs groene elektriciteit meegenomen. Die is 0,405 kilogram CO2 per kilowattuur. Daarbij opgeteld is de CO2 die vrijkomt bij het winnen van de brandstof door energiecentrales. Die is 0,070 kilogram CO2 per kilowattuur. De organisaties die deze cijfers hebben aangeleverd, zijn het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en CE Delft.Hoeveel benzine, diesel of elektriciteit auto’s nodig hebben, kun je op verschillende manieren bepalen.

Hoeveel benzine, diesel of elektriciteit hebben auto's nodig?

De autofabrikanten geven informatie aan de hand van standaardtesten. Tot 2018 heette deze test NEDC, vanaf die tijd WLTP. Milieu Centraal neemt deze cijfers echter niet over. Milieu Centraal gebruikt informatie die consumenten doorgeven over hun echte gebruik van benzine en elektriciteit. Daarnaast gebruikt de organisatie informatie van anderen die het brandstof- en energiegebruik van auto’s berekenen met cijfers uit de praktijk. Voorbeelden zijn Ecotest, TravelCard, Spritmonitor, de website EV-Database en de ANWB. Deze organisaties verzamelen hun informatie allemaal op hun eigen manier. Daarom kijkt Milieu Centraal naar wat de beste cijfers zijn bij welke brandstof. Soms is het samenvoegen van informatie nodig voor een goed resultaat. De standaardtest Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) bestaat sinds 2018. Deze test wordt gebruikt door fabrikanten van auto’s. De test zegt iets over het brandstofgebruik van auto’s en hoeveel CO2 er vrijkomt als je in de auto’s rijdt. Met de test kijken ze ook hoe ver je met elektrische auto’s kunt rijden.

Elektrische auto milieu: energieverbruik

De Ecotest uit Duitsland kun je vergelijken met de WLTP. Maar de Ecotest is wel zo aangepast dat de resultaten beter kloppen in de praktijk. Ze zijn dus meer precies. De ANWB gebruikt een aanpak die lijkt op de Ecotest. En dan is er nog de website www.EV-Database.nl. Deze website laat informatie zien over het energiegebruik van elektrische auto’s. Daarbij wordt met veel zaken rekening gehouden. Voorbeelden zijn het gewicht en de weerstand van de lucht. Maar ook hoe de auto over de weg rolt, het type banden en hoe goed de wielen in beweging worden gebracht. Duitse autorijders kunnen hun brandstofgebruik aan Spritmonitor doorgeven.

Ook deze informatie uit de praktijk is beter dan wanneer je een auto op een rolbank test. Op deze manier wordt namelijk ook de invloed van rijgedrag, het weer, de route, de ouderdom van de auto en het onderhoud meegenomen. Dan is er nog TravelCard. Ook deze organisatie houdt de echte gegevens over brandstof- en energiegebruik van gebruikers van auto’s bij. Het nadeel is dat ze dat alleen voor zakelijke gebruikers doen. De informatie zegt dus niet altijd iets over mensen die privé hun auto rijden.

Elektrische auto milieu schade? Valt dus enorm mee als je kijkt naar het verbruik per gereden kilometer.

Bronnen:

Nederland Elektrisch, Veelgestelde vragen en antwoorden, https://nederlandelektrisch.nl/elektrische-auto-wiki/veelgestelde-vragen De Correspondent, Elektrische auto’s sparen het klimaat wél. Analyse van een mediahype, https://decorrespondent.nl/6962/elektrische-autos-sparen-het-klimaat-wel-analyse-van-een-mediahype/9667737105224-578ae8a3 Universiteit van Nederland, Hoe duurzaam is de elektrische auto nou echt?, https://www.youtube.com/watch?v=NXDB-6Vbz04