Is er in de toekomst genoeg groene elektriciteit om elektrische auto's ook echt groen op te laden?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van alle elektriciteit in 2030 groen moet zijn. Elektriciteit uit kolen is dan bijvoorbeeld verdwenen. Er komt dan veel meer elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen. Het is ook zo dat elektrische auto’s veel zuiniger zijn dan auto’s op fossiele brandstrof. Ze gebruiken per kilometer 4 keer zo weinig energie als auto’s die rijden op fossiele brandstof. Er wordt in totaal dus ook minder energie gebruikt. Het elektriciteitsgebruik van mensen neemt toe. Het elektriciteitsnet is voorbereid op een hoger gebruik en wordt in de toekomst nog verder uitgebreid. Er is dus ruimte voor meer elektrische apparaten, ook elektrische auto’s. Zelfs als dat er miljoenen zijn. Omdat elektrische auto's 3-4x zuiniger zijn worden aardgas en brandstof dus niet 1 op 1 vervangen door stroom. We gebruiken in totaal juist aanzienlijk mínder energie.


Slim opladen

Er wordt ook gewerkt aan het slim regelen van opladen. Dat heet smart charging. Je weet zelf wanneer je gaat rijden en hoe ver, en kunt dus zelf bepalen hoe vol de batterij moet zijn. Een slim oplaadpunt kan dan bepalen wanneer de batterij wordt opgeladen en zorgen dat dit op tijd gebeurt. Dat kan thuis en op straat. Als het opladen van de auto geen haast heeft, kunnen andere elektrische apparaten voorrang krijgen.


Elektriciteit van de auto gebruiken

Een nieuwe techniek die zich snel ontwikkelt, is vehicle-to-load, vehicle-to-grid en vehicle-to-any (x). Als er heel veel vraag is naar elektriciteit, kan die uit de batterij van een elektrische auto worden gehaald. De auto levert dan elektriciteit aan het elektriciteitsnet. Sommige elektrische auto’s kunnen al elektriciteit uit zonnepanelen opslaan en later terug leveren. Als de zon schijnt, laadt de batterij op. Als het avond is, kan een deel van de stroom uit de batterij voor apparaten in huis worden gebruikt.  Hiermee kan het elektriciteitsnet aanzienlijk ontlast worden.

  windmolens-met-riet.jpg

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zegt dat de komende jaren de hoeveelheid elektriciteit die we maken flink groeit. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er minder gassen zoals CO2 in de lucht moeten komen die slecht zijn voor het klimaat. In 2030 moet daarom 70 procent van alle elektriciteit groen zijn. Die wordt bijvoorbeeld gemaakt met windmolens op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Onze elektriciteit is in 2030 dus nog niet helemaal groen. Maar ook met de mix van grijze en groene elektriciteit die er nu is, is het rijden van een elektrische auto beter voor het klimaat dan met een auto die op fossiele brandstof rijdt. Dat is ook nu al het geval.


Elektrisch 4x zuiniger

De hoeveelheid CO2 die vrijkomt tijdens het leven van een elektrische auto is veel lager dan die van een brandstofauto. Daar komt bij dat elektrische auto’s veel zuiniger zijn in het gebruik. Dat komt omdat energie maken uit elektriciteit veel beter gaat dan energie maken van brandstof.Elektrische auto’s gebruiken per kilometer driekwart minder energie dan auto’s die op brandstof rijden. Dat kun je uitrekenen met de volgende informatie:

Voor het rijden van 1 kilometer met een middelgrote elektrische auto is 0,163 kilowattuur elektriciteit nodig.

1 kilowattuur is hetzelfde als 3,6 megajoule aan energie.
1 kilometer elektrisch rijden kost dus 0,163 x 3,6 = 0,59 megajoule.
1 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine kost 0,072 liter benzine.
1 liter benzine is hetzelfde als 32,2 megajoule aan energie.
1 kilometer rijden op benzine kost dus 0,072 x 32,2 = 2,32 megajoule

2,32 megajoule (de energie die nodig is voor 1 kilometer rijden op benzine) gedeeld door 0,59 megajoule (de energie die nodig is voor 1 kilometer elektrisch rijden) is 3,9.
Elektrisch rijden is dus ongeveer 4 keer zo efficiënt dan rijden op benzine als het gaat om de energie die je nodig hebt om de auto te laten rijden.

Als heel veel Nederlanders elektrisch gaan rijden, dan hebben we met zijn allen dus ook veel minder energie nodig voor onze auto’s.
 Omdat een elektrische auto weinig energie gebruikt, gebruikt hij ook niet heel veel elektriciteit. In Nederland rijden we gemiddeld 11.600 kilometer per auto per jaar. Doe je dat elektrisch, dan kost dat zo’n 1.900 kilowattuur aan elektriciteit. Dat is minder dan een gezin dat in hetzelfde huis woont per jaar gebruikt. In 2017 was dat voor een gezin bijvoorbeeld 2.830 kilowattuur. Een auto die op benzine rijdt, gebruikt zo’n 7.400 kilowattuur per jaar.  


Bronnen:

Nederland Elektrisch, Veelgestelde vragen en antwoorden, https://nederlandelektrisch.nl/elektrische-auto-wiki/veelgestelde-vragen

Milieu Centraal. Opladen elektrische auto, https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/opladen-elektrische-auto/    
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...
De EV App De EV App is een onafhankelijke infotool waar u eenvoudig en snel de informatie vindt die u zoekt, zonder eindeloos het internet te hoeven afstruinen. De EV App brengt u in contact met de juiste fora en betrouwbare nieuwsplatforms.
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved