Is er in de toekomst genoeg groene elektriciteit om elektrische auto's ook echt groen op te laden?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van alle elektriciteit in 2030 groen moet zijn. Elektriciteit uit kolen is dan bijvoorbeeld verdwenen. Er komt dan veel meer elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen. Het is ook zo dat elektrische auto’s veel zuiniger zijn dan auto’s op benzine. Ze gebruiken per kilometer 4 keer zo weinig energie als auto’s die rijden op benzine of diesel. Er wordt in totaal dus ook minder energie gebruikt. Het elektriciteitsgebruik van mensen neemt toe. Het elektriciteitsnet is voorbereid op een hoger gebruik en wordt in de toekomst nog verder uitgebreid. Er is dus ruimte voor meer elektrische apparaten, ook elektrische auto’s. Zelfs als dat er miljoenen zijn. Een elektrische auto is 3 keer zuiniger dan een auto die rijdt op gas of benzine. Aardgas en brandstof worden dus niet 1 op 1 vervangen door stroom. We gebruiken in totaal juist mínder energie. Slim opladen
Er wordt ook gewerkt aan het slim regelen van opladen. Dat heet smart charging. Je weet zelf wanneer je gaat rijden en hoe ver, en kunt dus zelf bepalen hoe vol de batterij moet zijn. Een slim oplaadpunt kan dan bepalen wanneer de batterij wordt opgeladen en zorgen dat dit op tijd gebeurt. Dat kan thuis en op straat. Als het opladen van de auto geen haast heeft, kunnen andere elektrische apparaten voorrang krijgen.
Elektriciteit van de auto gebruiken
Een nieuwe techniek die zich snel ontwikkelt, is vehicle-to-grid. Als er heel veel vraag is naar elektriciteit, kan die uit de batterij van een elektrische auto worden gehaald. De auto levert dan elektriciteit aan het elektriciteitsnet. Sommige elektrische auto’s kunnen al elektriciteit uit zonnepanelen opslaan en later terug leveren. Als de zon schijnt, laadt de batterij op. Als het avond is, kan een deel van de stroom uit de batterij voor apparaten in huis worden gebruikt.
  windmolens-met-riet.jpg
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zegt dat de komende jaren de hoeveelheid elektriciteit die we maken flink groeit1. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er minder gassen zoals CO2 in de lucht moeten komen die slecht zijn voor het klimaat. In 2030 moet daarom 70 procent van alle elektriciteit groen zijn. Die wordt bijvoorbeeld gemaakt met windmolens op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken.
Onze elektriciteit is in 2030 dus nog niet helemaal groen. Maar ook met de mix van grijze en groene elektriciteit die er nu is, is het rijden van een elektrische auto beter voor het klimaat dan met een auto die op benzine of diesel rijdt. Dat is ook nu al het geval. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt tijdens het leven van een elektrische auto is veel minder dan die van een auto die op benzine of diesel rijdt. Daar komt bij dat elektrische auto’s veel zuiniger zijn in het gebruik. Dat komt omdat energie maken uit elektriciteit veel beter gaat dan energie maken van benzine of diesel. Elektrische auto’s gebruiken per kilometer een kwart minder energie dan auto’s die op benzine of diesel rijden. Dat kun je uitrekenen met de volgende informatie: voor het rijden van 1 kilometer met een middelgrote elektrische auto is 0,163 kilowattuur elektriciteit nodig.
1 kilowattuur is hetzelfde als 3,6 megajoule aan energie.
1 kilometer elektrisch rijden kost dus 0,163 x 3,6 = 0,59 megajoule.
1 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine kost 0,072 liter benzine.
1 liter benzine is hetzelfde als 32,2 megajoule aan energie.
1 kilometer rijden op benzine kost dus 0,072 x 32,2 = 2,32 megajoule
2,32 megajoule (de energie die nodig is voor 1 kilometer rijden op benzine) gedeeld door 0,59 megajoule (de energie die nodig is voor 1 kilometer elektrisch rijden) is 3,9.
Elektrisch rijden is dus ongeveer 4 keer beter dan rijden op benzine als het gaat om de energie die je nodig hebt om de auto te laten rijden. Als heel veel Nederlanders elektrisch gaan rijden, dan hebben we met zijn allen dus ook veel minder energie nodig voor onze auto’s.
Omdat een elektrische auto weinig energie gebruikt, gebruikt hij ook niet heel veel elektriciteit. In Nederland rijden we gemiddeld 11.600 kilometer per auto per jaar. Doe je dat elektrisch, dan kost dat zo’n 1.900 kilowattuur aan elektriciteit. Dat is minder dan een gezin dat in hetzelfde huis woont per jaar gebruikt. In 2017 was dat voor een gezin bijvoorbeeld 2.830 kilowattuur. Een auto die op benzine rijdt, gebruikt zo’n 7.400 kilowattuur per jaar.   Is er genoeg stroom voor alle elektrische auto’s?
Het elektriciteitsgebruik van mensen neemt toe. Het elektriciteitsnet is voorbereid op een hoger gebruik en wordt in de toekomst nog verder uitgebreid. Er is dus ruimte voor meer elektrische apparaten, ook elektrische auto’s. Zelfs als dat er miljoenen zijn. Een elektrische auto is 3 keer zuiniger dan een auto die rijdt op gas of benzine. Aardgas en brandstof worden dus niet 1 op 1 vervangen door stroom. We gebruiken in totaal juist mínder energie.
  Slim opladen
Er wordt ook gewerkt aan het slim regelen van opladen. Dat heet smart charging. Je weet zelf wanneer je gaat rijden en hoe ver, en kunt dus zelf bepalen hoe vol de batterij moet zijn. Een slim oplaadpunt kan dan bepalen wanneer de batterij wordt opgeladen en zorgen dat dit op tijd gebeurt. Dat kan thuis en op straat. Als het opladen van de auto geen haast heeft, kunnen andere elektrische apparaten voorrang krijgen.
  Elektriciteit van de auto gebruiken
Een nieuwe techniek die zich snel ontwikkelt, is vehicle-to-grid. Als er heel veel vraag is naar elektriciteit, kan die uit de batterij van een elektrische auto worden gehaald. De auto levert dan elektriciteit aan het elektriciteitsnet. Sommige elektrische auto’s kunnen al elektriciteit uit zonnepanelen opslaan en later terug leveren. Als de zon schijnt, laadt de batterij op. Als het avond is, kan een deel van de stroom uit de batterij voor apparaten in huis worden gebruikt.
    Bronnen: Nederland Elektrisch, Veelgestelde vragen en antwoorden, https://nederlandelektrisch.nl/elektrische-auto-wiki/veelgestelde-vragen Milieu Centraal. Opladen elektrische auto, https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/opladen-elektrische-auto/