Wat is een waterstof auto of Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)?

Waterstof (h2) auto's zijn van binnen ook volledig elektrische auto's. Er zit een batterij in en de wielen worden enkel door elektromotoren aangedreven. Het verschil is dat de batterij kleiner is en dat er een brandstofcel naast geplaatst is. Verder kun je deze batterij niet thuis of op straat opladen. Dit moet namelijk met een brandstofcel. De brandstofcel is een apparaat wat in de auto zit, en zet waterstof en zuurstof om in water en elektriciteit. Je kunt waterstof dus zien als alternatief voor een accu: beide zijn energiedragers. Op dit moment zijn er slechts twee auto's met brandstofcel te koop: de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo

Waterstof, too little, too late?

Sinds de jaren '70 wordt er al ge-expirimenteerd met watersfof en wat je ermee kunt.  Hoewel reclames van fossiele brandstofbedrijven je soms anders willen doen laten geloven lijkt de wereld dus niet echt warm te lopen voor hydrogen-auto's. Het aanbod is uiterst gering en ook het aantal vulstations is zeer beperkt. De vraag is daarom niet langer of het elektrisch rijden óf rijden op waterstof zal worden maar hoe lang waterstof überhaupt nog een plekje heeft naast de EV. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Terwijl het aantal elektrische auto's jaar op jaar in rap tempo blijft toenemen en vrijwel iedere nieuwe auto voorzien is van een elektrische aandrijflijn blijft het aantal waterstofauto's op de Nederlandse wegen flink achter. Op 31 maart 2022 staan er 505 FCEV's, ofwel auto's die rijden op waterstof, geregistreerd in Nederland. Het aantal registraties daalt zelfs. (Q2 2022: -3)

Ter vergelijking: Er rijden in Nederland inmiddels een kleine half miljoen auto's met een stekker rond (300.000 volledig elektrisch en 160.000 Plug-ins) 
En hoewel er 54 bussen op waterstof zijn geregistreerd en 15 FCEV-vrachtwagens, is een veelvoud hiervan is inmiddels elektrisch uitgevoerd.
Ongeveer 20% van alle ~9100 bussen in Nederland rijdt medio 2022 volledig elektrisch. Dat zijn er inmiddels een kleine 2000. 

Ook in de transportwereld lijkt waterstof dus een gelopen race. In nieuwe mobiliteitsplannen van het kabinet wordt inmiddels openlijk gewaarschuwd kritisch te kijken naar of investeringen in waterstof technologie en hier ook terughoudend mee te zijn omdat de effectiviteit van waterstof voor transport steeds meer in twijfel wordt getrokken. Steeds meer autofabrikanten hebben in 2021 en 2022 publiekelijk afscheid genomen van alle waterstof ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Volkswagen. Het wordt simpelweg te duur voor ze, zonder subsidie is het niet levensvatbaar te maken, aldus de autofabrikanten. 


Aantal waterstofstation in Nederland 

Ondanks dat waterstof flink achterblijft met het aantal vulpunten is er een groei te zien ten opzichte van vorig jaar. Begin 2021 waren er nog slechts 7 waterstofstations. In maart 2022 zijn dat er 15. Ook staan de nodige vulpunten op de planning om nog dit jaar in werking te treden.
Door H2 rijders wordt er over deze stations veel gemopperd; zo zou de druk vaak achterlopen (350 ipv 700bar) wat voor langere vultijden zorgt, worden gangbare betaalmiddelen zoals bank of laad-pas niet altijd geaccepteerd, zijn ze niet 24/7 geopend en zijn ze relatief vaak buiten gebruik.

Omdat de alternatieve stations zelden dichtbij zijn moet er grote afstanden omgereden worden om toch aan de broodnodige waterstof te komen. 

Voor en nadelen:

+ Geen directe uitstoot van CO2 en stikstof
+ Geen motorgeluid
+ Waterstof kan relatief snel getankt worden (5-10 min)

- De batterij kan niet op andere manieren worden opgeladen
- Afhankelijk van beperkt aanwezige waterstof (h2) tankstations
- Kostbare techniek ivm brandstofcel, fors duurder dan batterij-elektrisch 
- H2-Stations zijn 10x zo duur om te bouwen dan een snellaad station
- 98% van alle waterstof is grijs van kleur (Gemaakt met aardgas) en nog lang niet 'groen'
- Hoger brand- en ontploffingsgevaar voor zowel auto als H2 stations
- 100km op waterstof rijden is 2 tot 3x duurder dan op elektriciteit 
- De brandstofcel gaat slechts 5-7 jaar mee
- Kinderziektes zoals bevriezing van de vulopening
- Veel bagageruimte gaat verloren door de grote watertstof tanks in de auto. 
- Waterstof-infrastructuur in Europa is vooralsnog matig tot slecht beschikbaar
 

waterstof auto  

Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...
De EV App De EV App is een onafhankelijke infotool waar u eenvoudig en snel de informatie vindt die u zoekt, zonder eindeloos het internet te hoeven afstruinen. De EV App brengt u in contact met de juiste fora en betrouwbare nieuwsplatforms.
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved