Basisuitleg laden

Met de komst van elektrische voertuigen worden we tegelijkertijd overspoeld met allerlei elektrische begrippen die wat vertellen over de HV-batterij, elektromotor of het opladen van de auto. Om hier enige duidelijkheid in te verschaffen worden een aantal begrippen nader toegelicht. Het gaat hier veel over Ampère, Voltage en vooral over kilowatt en kilowattuur.  
 

Volt

Of de kraan nou dicht is of open: de spanning van het water blijft altijd gelijk. Kijk maar naar je eigen huis: de spanning is altijd 230 Volt. Wat je ook aan het doen bent (stofzuigen, koken, boren enz.) het blijft 230 Volt.

Ampère

Is de kraan dicht? Dan stroomt er geen Ampère. Draai je de kraan open, dan blijft het aantal Volt gelijk maar neemt het aantal Ampère toe. Hoe verder je de kraan opendraait, hoe meer Ampère er stroomt. Je stoppen in de meterkast zijn meestal ‘afgetopt’ op 16A. Meer kan er daarom niet doorstromen. Daarna slaat de stop door.

Watt

Het aantal Volt maal het aantal Ampère is het aantal Watt. Bijvoorbeeld 230 V x 10A = 2300 Watt. En omdat we in kiloWatt rekenen, deel je door 1000 en spreken we over 2,3 kW (afgerond). Dat komt er dus uit je stopcontact.