AC en DC Stroom


 

Wisselstroom

Wisselstroom is een elektrische stroom met een periodiek wisselende stroomrichting. Dit is de vorm van elektriciteit (elektrische energie) zoals die via het elektriciteitsnet wordt geleverd aan huishoudens en industrie. Wisselstroom komt dus rechtstreeks uit je stopcontact. Voor wisselstroom wordt de Engelse term "Alternating Current''gebruikt, afgekort tot AC. Op veel elektrische apparaten staat deze aanduiding op het typeplaatje aangegeven.

Gelijkstroom

Voor Gelijkstroom wordt de Engelse termDirect Current gebruikt, afgekort DC. DC is een elektrische stroom met constante stroomrichting. Gelijkstroom is essentieel voor de werking van vrijwel alle elektronica en apparaten die gebruik maken van een batterij. Alle stroom in een batterij/accu is dus altijd gelijkstroom.