Veiligheid Elektrische voertuigen

Hoe veilig is een elektrisch voertuig?

Het aantal elektrische en plug-in elektrische voertuigen op de weg groeit gestaag. Daarmee rijst ook de vraag over de veiligheid elektrische voertuigen. Hiernaar is al veel onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat elektrische voertuigen even veilig zijn als normale auto’s. In dit artikel lichten we verschillende proeven toe waaruit de veiligheid elektrische voertuigen duidelijk wordt.


Botsproeven van EuroNCAP

Veiligheid elektrische voertuigen

Voordat nieuwe automodellen op de markt komen, moeten ze bepaalde veiligheidstesten ondergaan. Dit is wettelijk verplicht. In deze wetgeving staat dat de nieuwe auto's moeten voldoen aan de wettelijke minimumnorm van veiligheid. Een groot deel van de modellen wordt getest door middel van de botsproeven van EuroNCAP. In deze botsproeven behalen hybride en elektrische auto s met 4 en 5 sterren vergelijkbaar goede resultaten als gewone benzine- en dieselauto's en zijn daarmee net zo veilig. Dit betekent dat de consument dezelfde hoge veiligheidsstandaard mag verwachten van zijn of haar elektrische voertuig.


Veiligheid elektrische voertuigen bij ongelukken (CRS)

Elektrische auto’s worden opgenomen in het ‘Crash Recovery-systeem’ dat gekoppeld is aan het kentekenregister. Bij het intypen van een kenteken komt meteen naar voren hoe brandweerlieden een elektrische auto na een ongeluk het best kunnen benaderen, waar ze wel en niet in de auto mogen knippen of hoe ze een vuur moeten doven. Daarnaast hebben fabrikanten uitgewerkte protocollen voor incidenten met hun elektrische auto’s, ook bij een eventuele brand.   

Schema van de Tesla model S. Rood aangegeven zijn de onderdelen waarin de brandweer niet moet knippen of zagen na een crash. Het betreft onder meer de grote accu in de bodem, en de gascilinders van de airbags in de dakrand en deurstijlen.  


Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel waar veel autofabrikanten aandacht aan besteden. Daarnaast worden er veel testen uitgevoerd om de brandveiligheid te waarborgen. Importeurs en autofabrikanten hebben gedetailleerde protocollen klaarliggen voor een eventueel incident met hun elektrische auto, ook voor brand.


Veiligheid op de weg

Veiligheid elektrische voertuigen
Het vrijwel geluidloze karakter van de elektromotoren in elektrische voertuigen kan lastig zijn voor fietsers en voetgangers. Een aantal ouder EV’s geeft onder de 20 km per uur al een extra geluid, per 1 juli 2019 moeten nieuwe Elektrische en Hybride auto's, die dan op de markt komen, verplicht uitgerust zijn met een akoestisch waarschuwingssysteem het: Acoustic Vehicle Alerting Systems afgekort AFAS. Dit systeem is actief bij een snelheid onder de 20 km per uur.