Veiligheid Elektrische voertuigen

Hoe veilig is een elektrisch voertuig?

Het aantal elektrische en plug-in elektrische voertuigen op de weg groeit gestaag. Daarmee rijst ook de vraag hoe veilig deze voertuigen zijn. Hiernaar is al veel onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat elektrische voertuigen even veilig of veiliger zijn als normale auto’s.

Botsproeven van EuroNCAP

Veiligheid elektrische voertuigen

Bij deze botsproeven behalen hybride en elektrische auto s met 4 en 5 sterren vergelijkbaar goede resultaten als fossiele auto's en zijn daarmee net zo veilig.


Veiligheid bij ongelukken (CRS)

Elektrische auto’s worden opgenomen in het ‘Crash Recovery-systeem’ dat gekoppeld is aan het kentekenregister.
Bij het intypen van een kenteken komt meteen naar voren hoe brandweerlieden een elektrische auto na een ongeluk het best kunnen benaderen, waar ze wel en niet in de auto mogen knippen of hoe ze een vuur moeten doven. Daarnaast hebben fabrikanten uitgewerkte protocollen voor incidenten met hun elektrische auto’s, ook bij een eventuele brand.
  
  


Schema van de Tesla model S. Rood aangegeven zijn de onderdelen waarin de brandweer niet moet knippen of zagen na een crash. Het betreft onder meer de grote accu in de bodem, en de gascilinders van de airbags in de dakrand en deurstijlen.  
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...