Welke mogelijkheden zijn er indien onze VVE niet over de financiele reserves beschikt om het gezamenlijke deel of de gehele laadinfrastructuur aan te leggen?