Hoeveel netwerkcapaciteit heeft onze VVE nodig voor het opladen van electrische auto's?

Hoeveel auto's er (tegelijkertijd) kunnen worden opgeladen hangt o.a. af van de hoeveelheid auto's, en de vrij beschikbare capaciteit van de electriciteits aansluiting van de VVE.  Veel VVE's hebben een maximale kleinverbruikersaansluiting (3x80A), bijvoorbeeld vanwege een of twee liften. Deze capaciteit wordt meestal slechts op enkele momenten gebruikt.

Het systeem om de laadsnelheid van auto's te varieren zodanig dat de beperkte capaciteits aansluiting in een gebouw niet overbelast wordt heet loadbalancing.

Bij statische loadbalancing wordt aan alle laadpalen samen een maximaal beschikbaar vermogen toegewezen. De laadpalen verdelen deze maximale capaciteit onderling.

Bij dynamische loadbalancing wordt door middel van een slimme meter constant gemeten hoeveel vermogen de andere appartuur binnen een VVE gebouw gebruiken (lift, hydrofoor, verlichting). Het systeem weer hierdoor op elk moment hoeveel capaciteit er voor de laadpalen beschikbaar is. De laadpalen zullen het opladen van de auto's steeds aanpassen aan deze beschikbare capaciteit.

Diverse laadpaal fabrikanten hebben laders die dit (dynamische) loadbalancing ondersteunen:
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...