Artikelen in deze sectie 53840 - Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer 2020 53844 - VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie) Laadinfrastructuur 2022 53845 - Elektrisch Rijden op (de) weg – voertuigen en laadpunten 2020 53850 - Netimpact rapportage laadinfrastructuur 2021-2022 53859 - PROGNOSE LAADINFRASTRUCTUUR 2019 53935 - Trendrapport Nederlandse markt personenauto's (2022) 53936 - Handreiking depotladen (2022) 53938 - KiM programma 2022 - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2022) 53939 - CO2-neutrale energieketens voor mobiliteit (2022) 54009 - Regionale uitrol laadinfrastructuur - Open Overheid. (2022) 54010 - Aanbesteding laadpalen Oost-Nederland naar Vattenfall ... (2022) 54011 - Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) for transport (2022) 54018 - Zero Emission Services BV - Open Overheid. (2022) 54023 - Masterplan Elektrisch Vliegen (2022) 54027 - Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat (2022) 54035 - MIA Ha (2022) 54146 - Klimaatnota 2022 (2022) 54147 - CO2-Managementplan 2022-2023 (2022) 54148 - Tussenevaluatie fiscale regelingen emissieloze voertuigen ... (2022) 53805 - Nationale Agenda Laadinfrastructuur 53758 - Public Stack voor laadinfrastructuur 2021 53759 - Quickscan Relevante projecten en initiatieven voor laadinfrastructuur 2021 53760 - Longread ‘Wat is er aan de hand in laadpalenland?' 2020 53762 - Verslag benchmark publiek laden 2018 “SNELLER NAAR EEN VOLWASSEN MARKT” 53772 - Doorlooptijden investeringen elektrificatie –Februari 2021 53773 - Onderzoek en implementatieplan Prijstransparantie laadinfrastructuur - Juli 2020 53774 - Elektrificatie en Vraagprofiel 2030 – September 2020 53779 - Handreiking Snelladen van elektrisch vervoer 2020 53780 - Handreiking realisatie laadpleinen 2019 53781 - Handreiking laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector 2020 53782 - Roadmap Logistiek Laadinfrastructuur 2020 53784 - Handreiking visie & beleid laadinfrastructuur elektrisch vervoer 2019 53786 - How do EV drivers adapt their charging behavior to battery size and charging capabilities? 2020 53787 - Nationaal Laadprofiel Elektrisch Vervoer 2020

53849 - Flexpower 3: meer laden op een vol elektriciteitsnet 2021-2022

De energietransitie leidt ertoe dat er een steeds zwaardere belasting ontstaat op de in het land aanwezige elektriciteitskabels en transformatoren, door de komst van lokale opwek, warmtepompen en elektrische voertuigen. Zonnepanelen en elektrische voertuigen hebben daarbij het kenmerk dat hun vermogensvraag plaatsvindt op specifieke tijdstippen van de dag: als de zon schijnt, of wanneer automobilisten op hun bestemming aankomen. In het geval van een laadpaal voor elektrische auto’s is de gemiddelde vermogensvraag van een ladend voertuig gelijk aan de gemiddelde vermogensvraag van tien huishoudens. Doordat de ruimte op een kabel of transformator niet oneindig is, ontstaat wanneer het laden van elektrische voertuigen niet slim wordt aangestuurd in de nabije toekomst de situatie waarin de optelsom van de vermogensreservering voor huishoudens en laadpalen betekent dat er geen ruimte meer is om aansluitingen toe te voegen.

Download hier
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...
De EV App De EV App is een onafhankelijke infotool waar u eenvoudig en snel de informatie vindt die u zoekt, zonder eindeloos het internet te hoeven afstruinen. De EV App brengt u in contact met de juiste fora en betrouwbare nieuwsplatforms.
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved