Artikelen in deze sectie 53838 - Trendrapport Logistieke Voertuigen 2020 53840 - Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer 2020 53841 - Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België 53843 - Toelichting verdeling personenvoertuigen over de provincies 2021 53833 - Factsheet Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s SEBA 53844 - VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie) Laadinfrastructuur 2022 53847 - Nationaal Laadonderzoek 2022 53848 - Elektrisch rijden in stroomversnelling Q3 2021 53849 - Flexpower 3: meer laden op een vol elektriciteitsnet 2021-2022 53850 - Netimpact rapportage laadinfrastructuur 2021-2022 53852 - Truckers komen op stroom Q3 2020 53853 - Bedrijventerreinen in beweging 2022 53854 - Marktverkenning Elektrische trucks Stadslogistiek 2019 53855 - Naar 100% Z.E. in het OV Q3 2019 53856 - Electric Vehicles Statistics in the Netherlands 2022 53859 - PROGNOSE LAADINFRASTRUCTUUR 2019 53860 - Effectanalyse voor implementatie van de RED2 en het Klimaatakkoord 2020 53863 - MIA \ Vamil Brochure en Milieulijst 2022 54252 - VER Mini Mystery Shopper onderzoek 2021/2022 54253 - Mystery shopper onderzoek 2022 (2023) 54254 - 1. Een hogere klimaatambitie voor de sector mobiliteit is ... 54255 - JAARVERSLAG 2021 54256 - Het nationaal EV en berijdersonderzoek 54079 - Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 (2022) 53845 - Elektrisch Rijden op (de) weg – voertuigen en laadpunten 2020 53938 - KiM programma 2022 - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2022) 53942 - Stedelijke distributie met vrachtfietsen en andere LEVV's Een ... (2022) 53943 - Interacties tussen de netwerken voor energie, mobiliteit en ICT (2022) 53944 - Detailuitkomsten en -aannames LEVV's in het ZE-scenario (2022) 53945 - Verwachte effecten van betalen naar gebruik (2022) 53946 - Actualisatie maatschappelijke kosten van verkeersongevallen (2022) 53947 - Het wijdverbreide autobezit in Nederland (2022) 53948 - Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland (2022) 53949 - Aanschaf en gebruik van de elektrische fiets (2022) 53950 - KiM | De relatie tussen attitudes en reisgedrag en het verband ... (2022) 53951 - Kerncijfers Mobiliteit 2022 (2022) 53834 - ElaadNL Outlook Jaaroverzicht 2019 Vooruitblik 2020 53846 - Rapport Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020 Ontwikkelingen in de Nederlandse EV-sector 53935 - Trendrapport Nederlandse markt personenauto's (2022) 53936 - Handreiking depotladen (2022) 53937 - Handreiking depotladen - Zeeland Connect (2022) 53939 - CO2-neutrale energieketens voor mobiliteit (2022) 54241 - Urban Air Mobility (2022) 54230 - gramma gericht op negatieve CO2-emissie (2022) 54132 - Adviesrapport bouwstenen versnellingsprogramma zon op ... (2022) 54144 - Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof (2022) 54145 - Waarom jong talent onze branche verlaat | OOMT (2022) 54146 - Klimaatnota 2022 (2022) 54147 - CO2-Managementplan 2022-2023 (2022) 54148 - Tussenevaluatie fiscale regelingen emissieloze voertuigen ... (2022) 54137 - Introductiedossier LNV (2022) 54138 - Alles uit de kast (2022) 53967 - Generiek richtsnoer waterstofveiligheid, eerste versie (2022) 54018 - Zero Emission Services BV - Open Overheid. (2022) 54009 - Regionale uitrol laadinfrastructuur - Open Overheid. (2022) 54010 - Aanbesteding laadpalen Oost-Nederland naar Vattenfall ... (2022) 54011 - Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) for transport (2022) 54023 - Masterplan Elektrisch Vliegen (2022) 54027 - Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat (2022) 54035 - MIA Ha (2022) 53968 - Aanvullend richtsnoer waterstofpilots in de gebouwde ... (2022) 53821 - Verduurzamingsrapportage 2022 Naar een duurzame organisatie 2020-2030

54251 - Nationaal Laadonderzoek 2022 (2022)

Met dit onderzoek willen we een breed inzicht krijgen in hoe EV-rijders hun elektrische auto's laden, hoe ze dit ervaren en welke knelpunten ze ...


Download hier
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...
De EV App De EV App is een onafhankelijke infotool waar u eenvoudig en snel de informatie vindt die u zoekt, zonder eindeloos het internet te hoeven afstruinen. De EV App brengt u in contact met de juiste fora en betrouwbare nieuwsplatforms.
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved