Artikelen in deze sectie 53935 - Trendrapport Nederlandse markt personenauto's (2022) 53936 - Handreiking depotladen (2022) 53939 - CO2-neutrale energieketens voor mobiliteit (2022) 54146 - Klimaatnota 2022 (2022) 54147 - CO2-Managementplan 2022-2023 (2022) 54148 - Tussenevaluatie fiscale regelingen emissieloze voertuigen ... (2022) 54018 - Zero Emission Services BV - Open Overheid. (2022) 54009 - Regionale uitrol laadinfrastructuur - Open Overheid. (2022) 54010 - Aanbesteding laadpalen Oost-Nederland naar Vattenfall ... (2022) 54011 - Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) for transport (2022) 54023 - Masterplan Elektrisch Vliegen (2022) 54027 - Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat (2022) 54035 - MIA Ha (2022) 53840 - Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer 2020 53844 - VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie) Laadinfrastructuur 2022 53849 - Flexpower 3: meer laden op een vol elektriciteitsnet 2021-2022 53850 - Netimpact rapportage laadinfrastructuur 2021-2022 53859 - PROGNOSE LAADINFRASTRUCTUUR 2019 53845 - Elektrisch Rijden op (de) weg – voertuigen en laadpunten 2020 53938 - KiM programma 2022 - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2022) 53805 - Nationale Agenda Laadinfrastructuur 53758 - Public Stack voor laadinfrastructuur 2021 53759 - Quickscan Relevante projecten en initiatieven voor laadinfrastructuur 2021 53762 - Verslag benchmark publiek laden 2018 “SNELLER NAAR EEN VOLWASSEN MARKT” 53772 - Doorlooptijden investeringen elektrificatie –Februari 2021 53773 - Onderzoek en implementatieplan Prijstransparantie laadinfrastructuur - Juli 2020 53774 - Elektrificatie en Vraagprofiel 2030 – September 2020 53779 - Handreiking Snelladen van elektrisch vervoer 2020 53780 - Handreiking realisatie laadpleinen 2019 53781 - Handreiking laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector 2020 53782 - Roadmap Logistiek Laadinfrastructuur 2020 53784 - Handreiking visie & beleid laadinfrastructuur elektrisch vervoer 2019 53786 - How do EV drivers adapt their charging behavior to battery size and charging capabilities? 2020 53787 - Nationaal Laadprofiel Elektrisch Vervoer 2020

53760 - Longread ‘Wat is er aan de hand in laadpalenland?' 2020

Om aan de afspraken van Parijs te voldoen (Klimaatakkoord 2015) is een klimaatneutraal Nederland van belang. In plaats van energie op te wekken uit fossiele brandstoffen, moet Nederland overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Binnen deze energietransitie komen nieuwe, duurzame technologieën op, die snel aan populariteit winnen. De elektrische auto is een voorbeeld hiervan. Elektrisch rijden biedt namelijk een duurzaam alternatief voor de benzineauto. Tegelijkertijd brengt elektrisch rijden een nieuwe uitdaging met zich mee: al deze elektrische auto’s zullen groen en slim moeten worden opgeladen. Slim laden – gedreven door data en algoritmen – zou een uitkomst kunnen bieden voor het laden van een grote hoeveelheid elektrische auto’s.
Het gebruik van groene energie stimuleert waardoor het uiteindelijk ook voordelig voor de automobilist zelf is.
De data- en algoritmegedreven laadinfrastructuur roept echter nieuwe vraagstukken op. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals toegankelijkheid en beschikbaarheid van laadmogelijkheden, maar ook privacy en democratische zeggenschap. Deze longread buigt zich over deze thema’s: de verschillende belangen die spelen met betrekking tot slimme laadinfrastructuur. Hoe kunnen we ‘laadinfra’ ontwikkelen die burgers actief betrekt en laat meebeslissen? november 2020

Download hier
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...
De EV App De EV App is een onafhankelijke infotool waar u eenvoudig en snel de informatie vindt die u zoekt, zonder eindeloos het internet te hoeven afstruinen. De EV App brengt u in contact met de juiste fora en betrouwbare nieuwsplatforms.
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved