53755 - STREAM Goederenvervoer 2020 / STREAM Freight Transport 2020

STREAM Goederenvervoer 2020 is een handboek met emissiekentallen per tonkilometer voor weg, spoor, binnenvaart, zeevaart en luchtvaarttransport. De emissiekentallen betreffen broeikasgasemissies en de belangrijkste luchtvervuilende emissies. Het zijn gemiddelden van het jaar 2018 en de cijfers zijn representatief qua logistieke parameters voor transport in of met een herkomst of bestemming in Nederland. Het rapport geeft representatieve gemiddelde emissiecijfers per vervoerswijze, die geschikt zijn voor globale (beleids) analyses waarbij gemiddelden volstaan. 

Download hier 

Scope STREAM Freight Transport 2020 is a handbook providing emission factors for greenhouse gases and the main air pollutants per tonne-kilometre for road, rail, inland waterway, maritime shipping and air transport. These emission factors are averages for the year 2018 and are representative for transport operations within the Netherlands or starting or ending there. For each transport mode, this document gives representative average emission factors suitable for exploratory (policy) analyses, when average data suffice, as well as detailed factors for calculating emissions in specific situations when data are available on individual vehicle or vessel types and how their mode of use (freight type, road or waterway class). Besides fleet-average emission factors for the year 2018, factors are also reported for various vehicle technologies (including Euro emissions classes) and (alternative) fuels. Extensive information is also provided on the data sources and methods employed.

Download here 
Laad jouw kennis op met één van onze cursussen...
De EV App De EV App is een onafhankelijke infotool waar u eenvoudig en snel de informatie vindt die u zoekt, zonder eindeloos het internet te hoeven afstruinen. De EV App brengt u in contact met de juiste fora en betrouwbare nieuwsplatforms.
Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved